Sta La Khukelyo Stargo... Peer M Karwan

Pashto Sheer and Pictrue
Sta La Khukelyo Stargo na Ilham Da Ghazal Akhlama
yo Shaer Sare yem pa Shahkar pasy Rawate yem
Peer Muhammad Karwan

Ahle Shar ta da Shaheen Mangol Paida kra

Ahle Shar ta da Shaheen Mangol Paida kra
Ahle Khair w ta Haleem sha tar Hamama

Khushal Khan Khattak

Aadmeet sa pa Daulat Na Day Rahmana!

Aadmeet sa pa Daulat na Day Rahmana!
Buth Ka Jor sha Da Sro Zaro Na Insan Sha