Best Pashto Poetry, Israt Atal Poet jpg

Rawaly halato ki badlon Pukhtano cherta ye
zay chy zo da AMAN pa latoon Pukhtano cherta ye
Israr Atal Pasto Poet

1 comment: